Nanchang Printer Color Electronic Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

ISO9001:2008 certification

 

ISO14001:2004 certification

 

Sherry
Sales Manager
Company:NPC, Nanchang Printer Color Technology Co., LtD
Address: Room 602,Unit 1,Building 3,Hongcheng Road No.589,Nanchang City,Jiangxi province ,China
Tel:86-0791-86207670 Fax:86-0791-86207670
Mobile:0086-13576261899
Post code:330046

 WECHAT:NPCsherry

 Whatsapp:NPCsherry

Q Q:2871874616
MSN: sherry
(AT)pprintercolorltd.com,admin(AT)pprintercolorltd.com
S k y p e:sherryhuang000001
E m a i l: sherry(AT)printercolorltd.com,admin(AT)printercolorltd.com,
Web:http://printercolorltd.en.alibaba.com/
http://www.printercolorltd.com
www.toner-cartridge-chip.com.cn

online shop:http://www.aliexpress.com/store/401088

 

online shop 2:http://www.aliexpress.com/store/1061056
my Facebook address:https://www.facebook.com/npctonerchip

CERTIFICATE:http://www.toner-cartridge-chip.com.cn/column/208392025/Certificates.html
golden member:http://en.trade2cn.com/companyShop/11090211243708n.html;jsessionid=D66F7EB010C669C88801D1AF46803D3B

03108068171/8068198
https://twitter.com/NPCtonerchips

NPC Aliexpress Online shop:

 ALIEXPRESS 2

 

NPC Alibaba Online shop:  

 

ALIBABA

 

 

 

NPC Aliexpress Online shop 2:

 

??2

 

Scan to get my name cards:  

 

 ENGLISH CARDS (1)3

 

Scan to get my Chinese name cards:  

 

???????3

 

NPC Home page:

 

PRINTERCOLORLTD

 

NPC Chinese page:

 

???2

 

 

To Scan QR code below to Add my Whatsapp/Wechat/LINE/Kakao Talk:

 

psb

 


     send message to meSherry Huang

 

      send message to meAnna Wu

 

      send message to meLinda Ai

 

      send message to meAsheley Li

 

      send message to meEason Fu

Mariyani-NPC Agent in Indonsai:contact with Mariyani

 

thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc | Công ty Thương mại
nhà cung cấp Đánh Giá:
15 Giao dịch 1,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm